دستورالعمل استفاده از ادمودو را می توانید از اینجا دریافت و مطالعه کنید. در این دستورالعمل نحوه عضویت در ادمودو و ارسال تمرین ها و استفاده از بقیه امکانات شرح داده شده. لطفا آن را مطالعه کنید و مطابق آن عمل کنید تا در اثر اشتباه در کار با آن نمره تمرین ها را از دست ندهید

 

تمرین مساله یا سوالی نه چندان مشکل و مفصل است، مربوط به درس هر جلسه

 

اهمیت تمرین بخشی از نمره نهایی را مجموع نمراتی که از تمرین ها کسب شده تشکیل می دهد. بعلاوه، کسانی که تمرین های هفتگی را بطور مرتب انجام داده اند توانایی خوبی در درس کسب می کنند و به احتمال بسیار سوالات امتحان پایان ترم، که هم سطح تمرین ها هستند، را بدون مشکل پاسخ خواهند داد

 

مهلت تمرین تا زمان تعیین شده (معمولا تا جلسه کلاس هفته بعد) است و پس از گذشتن مهلت به هیچ وجه امتیازی به تمرین ها تعلق نخواهد گرفت. اگر کلاس را دیر انتخاب واحد کرده باشید و یا به دلیل حوادثی خارج از کنترل خود نتوانسته باشید تمرین را در مهلت خود پاسخ دهید (گر چه همه اینها قابل درک است) نمره تمرین هایی که بموقع تحویل نشده اند را از دست داده اید

 

روش تحویل تمرین به صورت بدون کاغذ و از طریق ادمودو است. اگر تمرین کد کامپیوتری است بایستی خود کد و اجرای آن بصورت تصویر برداری از کامپیوتر ارسال شود و نوشتن آن بر روی کاغذ کافی نیست. اگر تمرین کد کامپیوتری نیست می توانید آن را بر روی کاغذ انجام دهید و تصویر کاغذ را با ادمودو ارسال نمایید. اگر در شرایط اضطراری موفق به ثبت تمرین نشدید پرینت کد و اجرا و یا حل کاغذی در کلاس بعد تحویل دهید بشرطی که شماره تمرین و علت عدم ارسال با ادمودو روی کاغذ نوشته شود. هر از دانشجو در طول ترم فقط یک تمرین را به صورت اضطراری روی کاغذ پذیرفته می شود

 

کار گروهی فقط در قالب گروه دو نفره ممکن است گرچه توصیه می شود که به تنهایی به حل تمرین ها بپردازید. گروه دو نفره باید از قبل با من هماهنگ شده باشد و هر دو نفر با هم به من مراجعه کنید و گروه بودن خود را ثبت کنید و هر دو نفر هم تمرین را در ادمودو ثبت کنید و گروهی بودن کار خود را دو هر تمرین ذکر کنید. هر یک از دو نفر بایستی آمادگی داشته باشد که در کلاس در مورد تمرینی که انجام داده شده مورد سوال قرار گیرد

 

دستبرد فکری تحمل نمی شود. اگر ظاهر تمرین به گونه ای باشد که بطور قطعی بعنوان کپی برداری (به استثنا گروه های رسمی دو نفری) و یا انجام توسط غیر دانشجو تشخیص داده شود به صورت عادی نموره دهی شده ولی بدون اینکه اعلام شود بعنوان بی ارزش علامت گذاری می شود و در انتهای ترم نمره این تمرین ها محاسبه نخواهد شد. این رویه به دلیل عدم ایجاد مقاومت و پیچیده شدن تکنیک های تقلب پیش گرفته شده است. بعنوان یک توصیه کلی: اعتبار خود را زایل نکنید و خود را فردی غیر قابل اعتماد نشان ندهید. نمره ای که در پایان ترم به همه ارفاق می شود بسیار بیشتر از نمره ای است که شاید به این صورت موفق به کسب آن شوید

 

مشورت و چک کردن جواب ها با دیگران چندان توصیه نمی شود. تجربه نشان داده تعداد جواب های صحیحی که پس از چک کردن تبدیل به غلط می شوند بیشتر از جواب های غلطی است که تبدیل به صحیح می شوند. به خودتان اطمینان داشته باشید یا حداقل با کسی چک کنید که می دانید از شما مسلط تر است

 

نمره دهی تمرینات با آسان گیری صورت می گیرد بدین صورت که اگر دو نمره برای هر تمرین منظور شده باشد در صورتی که تمرین به درستی یا با اشکالات کوچک حل شده باشد نمره کامل 2/2 و اگر نادرست باشد اما مشخص شود که برای حل آن تلاش شده نصف نمره 1/2 و اگر بدون هیچ مطالعه و آگاهی و تلاشی صرفا مطالبی نادرست و بی ربط نوشته شده باشد بدون نمره 0/2 منظور می شود